Join the club! En ontvang de nieuwsbrief en Creative Lines-inspiratiekaart

   

Stichting Blauwe Lijn

Ik heb in 2017 het idee van de “Blauwe Lijn” samengebracht met verschillende partijen w.o. de TU Delft. Op 21 december 2018 – de 125ste geboortedag van dr. ir. Johan van Veen – is de Stichting formeel opgericht.

Stichting Blauwe Lijn werkt vanuit een vernieuwende, unieke en verbindende aanpak aan het doel  om de Nederlandse historische waterbouwkundige kennis en het Nationale erfgoed het behouden, verder te ontwikkelen, zichtbaar en beleefbaar te maken. Onze doelgroepen zijn de overheid, kennisinstituten, bedrijfsleven, studenten, experts en de Nederlander in het algemeen.

Missie

De missie van de Stichting Blauwe Lijn is om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de effecten van de klimaatproblemen, zoals de versnelde zeespiegelstijging. Recente mondiale inzichten geven aan dat de zeespiegelstijging en klimaatverandering in een sneller tempo gaan dan verwacht. Deze effecten worden versterkt door de doorgezette bodemdaling. Dit met grote gevolgen voor de veiligheid, economische ontwikkelingen en de leefbaarheid van de Delta van Nederland en in de wereld.

Doelstelling

Stichting Blauwe Lijn ontwikkelt nieuwe kennis  en verhalen vanuit historische “vergeten” kennis van ingenieurs en waterbouwers – zoals o.a. Leeghwater, Vierling, Johannes de Rijke, Johan van Veen en waterbouwers. Dit door deze historische kennis te borgen, aan elkaar te rijgen – als het ware met een blauwe lijn – vanuit bestaande kennis tot de kennisvraag voor de toekomst . Daarnaast maken wij deze Blauwe Lijn zichtbaar en beleefbaar via verschillende producten en projecten.

De Stichting onderscheidt zich van vele partijen in de Delta omdat wij expliciet gericht zijn op een versterkte samenwerking en daarin een multidisciplinaire en grensoverschrijdende en creatieve aanpak hanteren. Met andere partijen willen wij samenwerken om elkaars doelen te versterken, zoals het vergroten van het waterbewustzijn en kennisniveau.

Ik ondersteunt de Stichting vrijwillig met creatieve ideeën, verbindingen met andere partijen/ideeën en verzorgt de coördinatie / projectmanagement voor de Stichting. Vanaf 31 januari 2019 is het themajaar “Jaar van Johan van Veen” gestart. Via het digitale beeldverslag krijg je meer informatie over de activiteiten die in dit jaar worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Zie voor meer informatie:

www.stichtingblauwelijn.nl

Ga mee op een dagtocht en verrijk je netwerk en ideeën

Creative Lines

Adres

Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam

T 06 31 79 47 02
E info@creativelines.nl

Contact

Recente tweets

twitter facebook instagram linkedin